SER-advies

Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt in 2019 trager dan voorheen, zo blijkt uit de verkenning ‘Hoge verwachtingen: 'Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019'’ van de Sociaal-Economische Raad.

Hoge verwachtingen jongeren

Uit de verkenning blijkt dat Nederlandse jongeren veel mogelijkheden hebben, met goed onderwijs en kansen op een baan. Veel jongeren grijpen deze kansen aan. Maar er zijn ook zorgen. Het sociaal leenstelsel zorgt voor onzekerheid, niet iedereen vindt werk dat genoeg oplevert (zoals flexwerk met onzekere arbeidsvoorwaarden), betaalbare starterswoningen zijn er weinig en relatief veel jongeren hebben last van stress of psychische klachten.

Jongeren op eigen benen staan

Volgens het SER Jongerenplatform zijn jongeren later zelfstandig. In afwachting van een vast inkomen stellen velen het kopen van hun eerste huis en het starten van een gezin uit. Wel starten jongeren vaker en steeds vroeger een eigen onderneming.


Bekijk video