SER-advies

Directe import van buiten de EU

Nederlandse consumenten kopen graag en veel producten online en een deel komt van buiten de Europese Unie. Helaas is niet alles wat consumenten van ver halen goed en veilig. Bovendien is door de lagere prijs en de relatief lage verzendkosten geen gelijk speelveld tussen ondernemers op de Europese markt en ondernemers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

In het SER-advies Directe import van buiten de EU doet de SER Commissie voor Consumentenaangelegenheden 24 aanbevelingen aan de staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat.

Productveiligheid en gelijk speelveld

Eén van de aanbevelingen is: “Zie erop toe dat online platforms moeten waarborgen dat de producten die via hun platform worden aangeboden en op de Europese markt in de handel worden gebracht, voldoen aan de Europese eisen op het gebied van onder meer veiligheid en gezondheid.”

Ook staan er aanbevelingen in voor toezicht en handhaving op het gebied van productveiligheid, een gelijk speelveld tussen ondernemers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en ondernemers die daarbuiten gevestigd zijn, en voor meer informatie en voorlichting.

Zo luidt een andere aanbeveling: ‘Zie erop toe dat de afschaffing van de btw-vrijstelling inderdaad uiterlijk 1 juli 2021 ingaat.’ Op die manier ontstaat er een gelijker speelveld voor alle betrokken partijen.


Engels

24 recommendations from the advisory report “Direct imports from outside the EU”.