Nieuwsbericht

Stimuleren van (informeel) leren op de werkplek loont

Door leren op de werkvloer te stimuleren, zijn positieve effecten te zien bij zowel werknemer als werkgever. Die inzichten delen onderzoekers van Cedefop op basis van uitgebreid onderzoek naar leren op de werkplek.

In het onderzoek richtten zij zich op de bepalende factoren en de gevolgen van werkplekleren.

De onderzoekers onderscheiden binnen bedrijven vijf typen milieus voor (informeel) leren op de werkplek, die zij hebben gerangschikt van beperkt naar aanmoedigend. Zij constateren onder meer dat er een lineair verband bestaat tussen de mate van welbevinden van personeel èn de prestaties van een bedrijf bij toenemende stimulering en ondersteuning van (informeel) leren op de werkplek. 

Meer informatie

Lees het (Engelstalige) rapport via deze website.


Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.