Publicatie

Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen: Najaar 2019 – najaar 2020

De SER publiceert de tweede voortgangsrapportage van de Actie-agenda Leven Lang ontwikkelen. De doelstelling van de Actie-agenda is het aanjagen van doorbraken op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen door het stimuleren van een sterke, positieve en vanzelfsprekende leercultuur voor de werkende en niet-werkende beroepsbevolking, organisaties en onderwijsinstellingen.

De Coronacrisis heeft de noodzaak van investeren in leren en ontwikkelen nog duidelijker gemaakt. Er is veel onzekerheid over het voortbestaan van bedrijven en banen en er wordt meer dan ooit beroep gedaan op onze weerbaarheid en ons aanpassingsvermogen.

In deze voortgangsrapportage gaan we onder meer in op de thema’s en doorbraken die in 2019 en 2020 centraal stonden en op de uitbouw van het Landelijke netwerk. De rapportage bevat bovendien een aantal sprekende voorbeelden van LLO- initiatieven.