SER-advies

Signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen

De SER heeft met zijn brief over vluchtelingen van 21 september 2015 aan premier Rutte aandacht gevraagd voor het vluchtelingenvraagstuk.

Hij onderstreepte dat dit om praktische en houdbare oplossingen vraagt, die ook op de lange termijn houdbaar zijn en die in onze samenleving breed kunnen worden gedragen. In de nu voorliggende signalering schetst de raad veelbelovende initiatieven op basis waarvan werk kan worden gemaakt van een meer voortvarende sociaaleconomische integratie en participatie van vergunninghouders.

De vraag is vooral hoe vergunninghouders sneller kunnen integreren en aan het werk kunnen komen. Hiervoor heeft de raad de bestaande aanpak en werkwijzen rond de arbeidsparticipatie van vergunninghouders tegen het licht gehouden. Bijzondere aandacht geeft hij aan de vele praktijkvoorbeelden die de afgelopen periode zijn ontwikkeld. Deze signalering bouwt daarmee voort op de nieuwe initiatieven die met behulp van de SERwebsite werkwijzervluchtelingen.nl zijn verzameld.