SER-advies

Goed geregeld recht op reparatie draagt bij aan circulaire economie

Als reparatie van spullen die niet (meer) werken goedkoper wordt, zullen consumenten en producenten vaker daarvoor kiezen dan voor vervanging. Reparatie draagt dus bij aan het realiseren van een circulaire economie in 2050, waarin afval niet meer bestaat.

De Europese Commissie wil dit jaar nog een voorstel voor een richtlijn publiceren over een recht op reparatie. De Commissie Consumentenaangelegenheden van de SER geeft aandachtspunten hiervoor mee aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het briefadvies ‘Reparatiebevordering’.

Reparatie moet bijdragen aan duurzaamheid

De belangrijkste aandachtspunten in het advies zijn:

  • Zorg dat producenten, handelaren, leveranciers, verkopers en consumenten voldoende kunnen afwegen of reparatie bijdraagt aan duurzaamheid, financieel aantrekkelijk is, en daadwerkelijk mogelijk is.
  • Bied een tegemoetkoming in de kosten van reparatie, bij voorbeeld met vouchers voor consumenten of belastingvoordelen voor producenten.
  • Houd toezicht op de naleving van de richtlijn en de daarmee verbonden wetgeving.
  • Zorg dat het richtlijnvoorstel uitvoerbaar is, ook voor partijen die werken via online platforms.
  • Zorg dat de richtlijn aansluit bij andere wetgeving op dit gebied, zoals die waarin geregeld is dat producten zodanig ontworpen moeten zijn dat ze ook te repareren zijn.

Het briefadvies van de Commissie Consumentenaangelegenheden is vastgesteld op 10 oktober en zal worden aangeboden aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.


Engels

Repair Promotion