SER-advies

SER: ontwikkel digitaal overzicht van alle scholingsmogelijkheden en middelen

Er is grote behoefte aan goede en betrouwbare informatie over zowel publieke als private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan voor werkenden en (nog) niet werkenden. Dit constateert de SER in het advies waarin zij is gevraagd hoe private scholingsmiddelen zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Het aanbod aan opleidingen is groot en er zijn veel verschillende potjes en budgetten om scholing mee te betalen, maar er bestaat nog geen duidelijk overzicht. Juist dat is van groot belang voor een leven lang ontwikkelen en het kunnen toetreden of blijven participeren op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis is dit nog extra duidelijk geworden.

Volgens de SER moet er een digitaal portal komen, waarin ook zichtbaar gemaakt wordt welke budgetten er beschikbaar zijn om scholing te betalen. Een dergelijk digitaal scholingsoverzicht is toegankelijk voor laaggeletterden en voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. De informatie moet actueel zijn en van hoge kwaliteit en het moet aansluiten op de behoefte in de arbeidsmarkt.

Om iedereen te laten profiteren van scholingsmogelijkheden en budgetten is wel een ondersteunende infrastructuur nodig. Het scholingsportal kan een belangrijk instrument zijn in het bevorderen van een leercultuur, naast onder andere goede ondersteuning, loopbaanadvies en voldoende mogelijkheden en middelen om al werkend te kunnen leren. Volgens de SER levert de combinatie van meer inzicht met ondersteuning en advies meer effect op voor een leercultuur.

Advies en ondersteuning

Het bereik van een digitaal overzicht wordt groter als mensen er actief op worden gewezen en gepaard gaat met hulp en advies bij het maken van loopbaankeuzes. De SER adviseert om ook hierin te investeren en werkgevers, werknemers en hun organisaties hierin te faciliteren.

Ontwikkelbudget

De overheid is van plan om in 2022 een ontwikkelbudget in te voeren, dat voor iedere Nederlander beschikbaar zal zijn. De SER vindt dit een positieve ontwikkeling, waarbij het belangrijk is dat dit kan worden gecombineerd met andere budgetten, zoals op een individuele ontwikkelrekening. De SER ziet dat er nog verbetering en verruiming kan komen in de behandeling van deze budgetten.

Het SER-advies ‘private scholingsmiddelen’ bevat een analyse van de budgetten die er op het gebied van scholing zijn en doet aanbevelingen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die er toe leiden dat dit budget beter wordt benut.