Publicatie

Pak preventie vooral buiten de zorg aan

Preventie is niet alleen voorkomen dat mensen ziek worden. Een volgend kabinet zal meer oog moeten hebben voor de sociale en fysieke omgeving van mensen, inzet van digitale technologie, meerjarige financiering en heldere verantwoordelijkheden.

Dit zegt de Initiatiefgroep Preventieakkoord in zijn reactie op de discussienota Zorg voor de toekomst van het kabinet. De Initiatiefgroep is blij met de prominente plek die preventie in de discussienota heeft gekregen. Het kabinet zoekt de intensievere preventie echter nog teveel binnen de zorg. De grootste maatschappelijke ‘winst’ van slimme preventie valt juist op andere terreinen te behalen. Want individueel gedrag komt tot stand in een sociale en fysieke context. In het gezin, op school, op het werk, bij de sportclub, in de wijk. Daarom moet het preventiebeleid ook oog hebben voor werk en inkomen, huisvesting, veiligheid en schulden. Die brede visie van de ontwikkeling van zorg naar gezondheid verdient een stevige plek in de toekomstvisie van het kabinet.

De Initiatiefgroep Preventieakkoord is een coalitie van zo’n twintig maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven die zich inzet voor versterking van preventie; ofwel, voor een gezonder Nederland. In 2017 pleitte de Initiatiefgroep voor preventie in het regeerakkoord, en eind 2020 voor structurele financiering van preventie. De Initiatiefgroep zal rond de verkiezingen van maart meer eigen voorstellen naar buiten brengen.