Publicatie

Mbo-samenwerkingsverbanden delen ervaringen onderwijsprogramma’s

Hoe gaan samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen om met het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan? 13 samenwerkingsverbanden die in 2020 zijn gestart met hun projecten, delen hun ervaringen in een publicatie van het ministerie van OCW.

De samenwerkingsverbanden in de publicatie hebben meegedaan in de eerste twee tranches van de subsidieregeling ‘Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen’. Er wordt op regionaal en landelijk niveau samengewerkt om flexibele maatwerktrajecten voor diverse mbo-opleidingen te ontwikkelen.

Lees in de publicatie welke leermaterialen, werkwijzen en aanpakken ze ontwikkelen om de doelgroep van volwassenen te bereiken en te motiveren om (een deel van) een mbo-opleiding te volgen. Dit jaar gaan nog meer mbo-instellingen van start met hun plannen.

Meer informatie

Bekijk de publicatie op de website van de Rijksoverheid.