Publicatie

Kennisdocument: de oriëntatiefase als springplank

De SER zet zich in om de leercultuur in organisaties te versterken. Hiermee zorgen we dat mensen beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt, ook als het werk verandert. Op het moment dat mensen een overstap maken naar een andere baan in een andere sector, gaan zij de brug over van werk naar werk (VWNW). Deze brug bevat een aantal samenhangende stappen, namelijk: oriëntatie, matching, (om)scholing en plaatsing. De oriëntatiefase is een belangrijke eerste stap op de VWNW-brug. In dit kennisdocument zetten we de succesfactoren voor deze fase op een rij.

 

Oriëntatiefase leven lang ontwikkelen

© SER

Drempels wegnemen

Bij VWNW- en zij-instroomtrajecten is de drempel aan beide kanten hoog. Voor de werknemer is onzeker of een baan in andere sector aantrekkelijk en doenlijk is. En voor de werkgever is onzeker of iemand zonder passende opleiding of ervaring een goede match is. Meer aandacht voor de oriëntatiefase kan drempels voor zij-instroom en omscholing wegnemen bij zowel werkenden als werkgevers. In de arbeidsmarktdienstverlening is nog lang niet voldoende aandacht voor deze fase.

Succesfactoren

Er zijn al landelijke, sectorale en regionale programma’s waarin de oriëntatiefase handen en voeten krijgt en waarvan geleerd kan worden. In dit kennisdocument zetten we een aantal voorbeelden op een rij. Op basis van deze voorbeelden zijn de factoren voor een succesvolle aanpak in kaart gebracht. Ook kijken we wat vanuit onderzoek al bekend is over het bewegen van mensen naar nieuw of ander werk.