Publicatie

Leidraad-personeelsvertegenwoordiging

De Sociaal-Economische Raad (SER) zorgt voor een aantal informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. De Leidraad personeelsvertegenwoordiging (PVT) maakt hiervan onderdeel uit.
De leidraad bevat een modelreglement voor de PVT met toelichting en bijlagen. In de leidraad staat ook uitleg over wat voor de PVT in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld. Deze editie van de leidraad is een geactualiseerde versie van de uitgave van 2010.

Een goed functionerende personeelsvertegenwoordiging is van belang voor de onderneming als geheel. Een PVT is niet verplicht een reglement te maken. Niettemin kan het verstandig zijn, met name voor de verkiezingen van de PVT en voor haar werkwijze, bepaalde regels op te stellen. Dergelijke regels kunnen het functioneren van de PVT binnen de onderneming ten goede komen. De SER reikt daarom aan PVT’en en ondernemers suggesties voor dergelijke regels aan. Die suggesties zijn opgenomen in het modelreglement, dat voorzien is van een toelichting.

De Leidraad personeelsvertegenwoordiging is opgesteld onder auspiciën van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap.