SER-advies

Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit de verkenning ‘Hoge verwachtingen: 'Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019'’ van de Sociaal-Economische Raad.
Er tekent zich steeds duidelijker een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer en minder kansen. Wie de juiste relaties heeft, heeft meer kans op interessant werk, op hulp bij financiële tegenslagen en op een soepeler combinatie van werk en zorg. Wie dergelijk ‘sociaal kapitaal’ niet van huis uit meekrijgt, heeft het – ondanks behaalde diploma’s – een stuk moeilijker.