Jaarverslag

SER Jaarverslag 2022

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert voor 1 april zijn jaarverslag met een overzicht van de vele activiteiten in het vorige kalenderjaar. Benieuwd naar wat de SER in 2022 heeft bereikt?

Bekijk ons jaarverslag

Video SER-voorzitter Kim Putters

"De doelstellingen van de SER staan, na zo’n 73 jaar, nog als een huis. Net als ons streven naar en betrokkenheid bij een sterke en duurzame Nederlandse economie. 2022 was weer een druk en bijzonder jaar want er speelt veel in de samenleving. Niet alleen thema’s als de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de zorgen over de woningmarkt, digitalisering, klimaatverandering en verduurzaming maar ook de noodzakelijke verbeteringen in de jeugdzorg zijn daarvan voorbeelden,” stelt SER-voorzitter Kim Putters in zijn videoboodschap.

De SER deed aanbevelingen over onder meer kansen en belemmeringen voor jongeren, de jeugdzorg, de arbeidsmarkt in maatschappelijke sectoren, de woningmarkt en besteedde veel aandacht aan diversiteit en Leven Lang Ontwikkelen. Het complete overzicht van alle adviezen is te vinden in het jaarverslag.

Internationaal MVO-convenanten

Op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Internationaal MVO) ondersteunt de SER de totstandkoming en uitvoering van sectorconvenanten. In 2022 werkten partijen uit zes sectoren daarin samen. De SER ondersteunt die convenanten bij de implementatie. Ook was er was een nieuw convenant voor hernieuwbare energie in ontwikkeling.

Klimaatakkoord

Vanaf 2019 faciliteerde de SER het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord is in 2022 opgehouden en kreeg een andere vorm. Daarmee sluit de SER tien jaar actieve betrokkenheid af bij het Energieakkoord en het Klimaatakkoord.