Publicatie

Publicatie: "Stimuleren van Leercultuur in het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk"

Het Sectoraal en Regionaal Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-netwerk van de Sociaal-Economische Raad (SER) viert zijn vierjarig bestaan met waardevolle inzichten in het bevorderen van leerculturen, vooral gericht op mkb-bedrijven. Het netwerk, bestaande uit diverse samenwerkingsverbanden en projecten, fungeert als een dynamisch platform voor sectoren, regio's en beleidsmakers, met kennisdeling als kernpunt. De gezamenlijke focus van het netwerk is leven lang ontwikkelen, waarbij het LLO-programmateam een cruciale rol speelt door kennisuitwisseling te organiseren die inspeelt op actuele thema's.

Jaarlijks voert het LLO-programmateam gesprekken met de projectleiders om de stand van zaken te bespreken, voortgang te evalueren en inzichten te verzamelen voor de Actieagenda LLO. Deze verzamelen we in een jaarrapportage:

Bekijk hier de jaarraportage

In het werkplan voor 2023 staat de bevordering van een positieve leercultuur centraal, met bijzondere aandacht voor kleine en middelgrote bedrijven.

De diversiteit van deelnemers, waaronder O&O-fondsen, scholingsprogramma's, arbeidsmarktdienstverlening en publiek-private samenwerkingen, leidt tot uiteenlopende aanpakken van leercultuur.

De deelnemers delen enkele essentiële overwegingen bij het bevorderen van leerculturen:

  1. Continuïteit van ondernemingen: Voor mkb-bedrijven staat bedrijfscontinuïteit centraal. Gesprekken over toekomstige trends en technologische ontwikkelingen bieden kansen om het belang van een leercultuur binnen het mkb te benadrukken, ondanks de onzekerheden die deze onderwerpen met zich meebrengen.
  2. Perceptie van leercultuur bij MKB-ondernemers: Hoewel leercultuur soms als vaag wordt beschouwd door mkb-ondernemers, blijkt uit diepgaande gesprekken dat ze het wel degelijk toepassen, zij het onder verschillende termen. Het behoud van personeel, oplossen van personeelstekorten, innovatie met medewerkers, zijinstroom, en het succesvol integreren van nieuwe medewerkers zijn raakvlakken die hun aandacht vasthouden.
  3. Activering van kleinere bedrijven: De uitdaging ligt in het activeren van kleinere bedrijven, ondanks het bewustzijn van urgentie. Dagelijkse hindernissen zoals personeelstekorten en drukte bemoeilijken de eerste stappen naar een leercultuur. Vereenvoudiging van deze stappen is cruciaal om daadwerkelijke actie te bevorderen.

Inzichten uit de gesprekken benadrukken de noodzaak van persoonlijke aandacht bij het bereiken van mkb-bedrijven, met een focus op concrete voordelen en succesverhalen.