Zicht op

Even bellen met Hanna Verboom over Namens Nederland

Waar willen we naartoe met onze maatschappij, tijdens en na de coronacrisis? Die vraag staat centraal in Namens Nederland, een enquête onder alle inwoners van Nederland. We bellen erover met Hanna Verboom, ondernemer, actrice en een van de aanjagers.

Ton Bennink

De enquête Namens Nederland is inmiddels door meer dan honderdduizend mensen ingevuld. Laatste cijfers: driekwart van de respondenten zag graag een versoepeling van de lockdown, maar dan wel met meer testen, extra mondkapjes en quarantaine voor besmette mensen en hun gezinsleden.

Hanna Verboom (1983) is een van de aanjagers van de beweging NL2025, die het initiatief nam voor de enquête. Verboom is filmmaker en actrice, maar bovenal ondernemer. Ze is maatschappelijk actief met crowdfundingplatform Get it done. En sinds kort met Cinetree, een streamingdienst voor films die ertoe doen.

Even bellen met Hanna Verboom over Namens Nederland
Hanna Verboom | © Patrick Harderwijk / HH

Waarom zet jij je in voor Namens Nederland?

“Met mijn stichting Get it done was ik al betrokken bij NL2025 (zie kader onder). Samen met tachtig jonge talenten ondersteunden we onder meer technisch onderwijs voor kinderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je zou kunnen zeggen dat we rechts zijn ingehaald door het coronavirus. De boel is versneld. We moeten deze crisis aangrijpen om een stip op de horizon te zetten. Waar willen we naartoe met onze maatschappij?”

‘We moeten deze crisis aangrijpen om een stip op de horizon te zetten’

Ben je zelf getroffen?

“Nee, gelukkig niet. Wel ken ik iemand die op de intensive care lag, de broer van een vriend. Een veertiger, dat komt wel binnen. We houden ons goed aan de regels. Al mis ik fysiek contact en elkaar in de ogen kijken.”

Gaan we weer knuffelen?

“Dat hoop en verwacht ik wel, maar we moeten goed nadenken over hoe de toekomst eruit gaat zien en welke aanpassingen we moeten doen. Dat kan de politiek niet alleen. Vandaar ook de enquête Namens Nederland. We moeten hier zoveel mogelijk mensen bij betrekken.”

Heb je nog werk?

“Op tv- en filmgebied bedoel je? Nee. Alles ligt stil. Dat is vooral voor collega’s zwaar, niet alleen omdat ze zonder inkomsten zitten, maar ook omdat ze niet meer kunnen doen wat ze het allerbelangrijkst vinden. Ook mijn inkomsten daalden. Maar dankzij Cinetree heb ik nog wat inkomsten.

‘Gaan we door met focus op oneindige economische groei, of maken we andere keuzes?’

Waarom moeten al die duizenden meningen eigenlijk gehoord worden?

“Om tot een breedgedragen advies te komen. Waar willen we met de samenleving naartoe met de groei, gezondheidszorg en educatie? Nu gericht op coronamaatregelen. Wat kan beter en hoe komen we weer in beweging. Ik sprak laatst de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Die zei dat we op een kruispunt staan. Gaan we door met focus op oneindige economische groei, of gebruiken we deze tijd om andere keuzes te maken? Zie Namens Nederland en 2025NL maar als adviesorganen.”

Daar hebben we de Sociaal-Economische Raad toch voor?

“Ja, klopt en de SER is ook een initiatiefnemer van Namens Nederland. Belangrijkste van deze enquête is dat het breedgedragen wordt.


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.


Wat nu als tachtig procent van honderdduizend Nederlanders vindt dat Schiphol wel gehalveerd kan worden?

“Zo concreet zijn de adviezen niet. Je moet het meer zien als een richting die we op moeten. Maar als acht op de tien Nederlanders vinden dat we meer aan milieu en duurzaamheid moeten doen, dan kun je daar niet omheen als kabinet. Dat is duidelijk. Overigens moeten de geënquêteerde wel keuzes maken. Meer onderwijs betekent ook minder op het ander terrein. Het is niet vrijblijvend.”

Voor wie mee wil denken: namensnederland.nl.


Namens Nederland

De SER is samen met zo’n zestig andere organisaties, waaronder de sociale partners, maar ook Unilever en de KNVB mede-initiatiefnemer. Het idee kwam van de beweging NL2025, die zich sterk maakt voor ‘een beter Nederland’ en hoopvolle initiatieven ondersteunt.

Namens Nederland