Jaarverslag

Jaarverslag 2022 Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Het jaarverslag over 2022 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gepubliceerd. De Commissie wordt voorgezeten door Prof.mr. Femke Laagland.

In het jaarverslag wordt melding gemaakt van het aantal klachten en adviezen dat de CKA heeft behandeld. Ook heeft de CKA een onderzoek laten uitvoeren door de Radboud Universiteit naar de positie van de Wet medische keuringen en de mogelijkheden die de CKA heeft binnen die wet.

Download het onderzoek van de Radbout Universiteit