Jaarverslag

Jaarverslag 2021 aanstellingskeuringen

Het jaarverslag over 2021 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gepubliceerd.

Wie solliciteert, kan vragen over de gezondheid krijgen. En wie een vacature vervuld wil hebben, wil weten of de sollicitant geschikt is. Dat kan met een aanstellingskeuring. Er zijn strenge regels voor keuringen. Die staan in de Wet op de medische keuringen.

Jaarverslag 2021

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) geeft informatie en behandelt klachten van sollicitanten, werkgevers, bedrijfsartsen en or’s.