SER-advies

Verkenning Financiële instrumenten voor een circulaire economie

De versnelling van de transitie naar een circulaire economie is hard nodig. Door toe te werken naar een circulaire economie kan de schade die we met onze huidige lineair georganiseerde economie toebrengen aan het milieu fors afnemen.
We kunnen inspelen op toekomstige grondstoffenschaarste en we kunnen economische kansen voor Nederlandse bedrijven benutten. Een veel efficiënter gebruik van energie, grondstoffen en materialen is in een groeiende wereldeconomie een absolute voorwaarde om de welvaart van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.