Publicatie

Charterdocument Meten is weten – Zicht op effecten van diversiteits- en inclusiebeleid

Vandaag presenteerde SER Diversiteit in Bedrijf tijdens het webinar ‘Meten en monitoren van diversiteit en inclusie’ een geactualiseerde versie van het Charterdocument (voorheen Kennisdocument) ‘Meten is weten’. Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Hoe krijg je meer inzicht in wat werkt en bijdraagt aan de businesscase van diversiteit en inclusie (D&I)? Welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar? Het zijn veelvoorkomende vragen van bedrijven die zich inzetten voor een divers samengesteld personeelsbestand en een inclusief werkklimaat.

meten is weten

Zicht op resultaten

Een bedrijf dat daarnaar streeft wil ook weten wat hiervan de resultaten zijn. Het is niet alleen belangrijk beleid te formuleren met concrete doelen en duidelijke termijnen. Je wil ook weten wat het beleid in de praktijk oplevert. Door het meten en monitoren van zelf gestelde doelen voor D&I krijgt een bedrijf zicht op successen en knelpunten. Daarmee ontstaat een scherper beeld van de bijdrage van D&I-beleid aan het presteren van de hele organisatie (de businesscase). Dat is ook van belang voor het draagvlak en de steun voor diversiteitsbeleid in alle geledingen.

Instrumenten

Met het Charterdocument ‘Meten is weten’ geeft SER Diversiteit in Bedrijf een overzicht van verschillende instrumenten die voor het meten en monitoren van een divers personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat kunnen worden ingezet. Het gaat onder andere om registratie van personeelsgegevens, medewerkerstevredenheidsonderzoek en HR Analytics. Ook wordt kort ingegaan op ontwikkelingen in het streven naar normering en benchmarking van diversiteit en inclusie. De algemene informatie is aangevuld met praktijkvoorbeelden van bedrijven die het Charter Diversiteit hebben ondertekend. In de bijlagen vind je een handreiking voor het meten van effectiviteit van D&I-beleid en een aantal relevante artikelen uit de AVG voor het registreren van diversiteit in het kader van dit beleid.

Het document is hier in te zien en vanaf daar te downloaden.

Charterdocumenten

Charterdocumenten (voorheen Kennisdocumenten) zijn publicaties van SER Diversiteit in Bedrijf over relevante diversiteitsthema’s, -dimensies of sectoren waar diversiteit en inclusie op de agenda staan. De documenten zijn informerend, praktisch en geven organisaties handvatten voor hun diversiteits- en inclusiebeleid. De documenten bevatten goede voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van Charterondertekenaars. Kijk op het Kennisplatform voor meer documenten.