SER-advies

Sneller, eenvoudiger en goedkoper problemen oplossen via geschillencommissies

Wie een klacht heeft over consumentenproducten of -diensten, kan dit in laatste instantie voor de rechter uitvechten. Consumenten en ondernemers kunnen steeds vaker ook kiezen voor een snellere weg: de geschillencommissies. Hiermee kunnen consumentengeschillen eenvoudig en laagdrempelig worden opgelost. Het kabinet wil deze aanpak versterken.

In het advies “Balans en houdbaarheid alternatieve geschillenbeslechting voor consumentenzaken” doet de SER-Commissie Consumentenaangelegenheden aanbevelingen om het stelsel toegankelijker te maken, beter te financieren en de kwaliteit ervan beter te borgen.

Toegankelijker, voorspelbaar en goed gefinancierd en kwaliteit geborgd

De CCA beveelt aan dat de overheid een (online) routekaart maakt, waarin een beslisboom en zoekmachine zijn opgenomen. De informatie moet begrijpelijk zijn voor iedereen, en in het bijzonder voor ouderen, laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen. Ook kan worden gedacht aan klachtenloketten waar consumenten en ondernemers advies of bemiddeling kunnen krijgen. Het stelsel van geschillenbeslechting moet structureel en voorspelbaar gefinancierd worden. Door een hogere overheidsbijdrage komt er meer balans in de bijdrage van de verschillende partijen, blijft het stelsel houdbaar en wordt verdere versnippering van geschillencommissies tegengegaan.

Tot slot vindt de SER dat de wettelijke normen moeten gelden voor alle geschillencommissies en niet alleen voor die welke zijn aangesloten bij de vier zogeheten erkende ADR-instanties (de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, het Kifid, de Huurcommissie, en de SKGZ), en dat de coördinatie tussen de ministeries kan worden verbeterd door bijvoorbeeld een bewindspersoon of instantie hiervoor verantwoordelijk te maken.