SER-advies

SER-briefadvies roept op tot versnelde aanpak Jeugdzorg: “De nood is hoger dan ooit”

De SER-commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg dringt met een aanvullend briefadvies er op aan niet langer te wachten met de realisatie van het eerder uitgebrachte jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar mensen’. De werkdruk en behoefte aan zorg zijn niet verminderd, waardoor het water aan de lippen staat.

In het briefadvies ‘Tastbaar beleid voor de jeugdzorg’ doet de SER daarom de oproep aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) het advies versneld door te voeren en een coördinerend bewindspersoon aan te stellen die de verschillende betrokken partijen met elkaar verbindt. Ook benadrukt het advies dat in deze aanpak de behoeften van hulpvragers en zorgverleners leidend moeten zijn. Zo vindt de SER dat de huidige focus op beschikbare financiële middelen tekortschiet en onvoldoende aandacht heeft voor deze behoeften.

Werkdruk en zorgvraag blijven toenemen

Een belangrijke drijfveer voor het briefadvies is de actuele situatie in de jeugdzorg, die steeds nijpender wordt. SER-voorzitter Kim Putters: “De rek is eruit. De nood is hoger dan ooit”. De toenemende zorgvraag en oplopende personeelstekorten vragen om een gerichte aanpak met versterking van lokale zorgteams en blijvende beschikbaarheid van zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen.

Voorgaand jeugdzorgadvies: ‘Van systemen naar mensen’

In 2021 bracht de SER al een advies uit over de jeugdzorg met aanbevelingen voor de korte termijn. Centraal hierin staan de positie van de hulpverleners, de hulpvrager en het gezin rond de hulpvrager. Die aanbevelingen gaan over de verbetering van de hulpverlening, een meer samenhangend jeugdzorgaanbod, een betere aansturing van de hulpverlening en duidelijke afspraken tussen gemeenten en rijk.