Zicht op

Jongeren over hun toekomst met goede zorg op een leefbare aarde

‘The Future is Ours’ luidde de uitdagende titel van het evenement op 12 mei in het Haagse Paard van Troje, georganiseerd door het SER Jongerenplatform en de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Honderd constructieve, diverse jongeren tussen de 16 en 30 jaar spreken over hun toekomst, maar ook die van hun (groot)ouders. “Ik moet de zorg voor mijn ouders wel kunnen betalen.”

Tekst: Ton Bennink | Leestijd: 3 minuten

Kimberley Snijders (22), voorzitter van het SER Jongerenplatform en Richard van Zwol (58), voorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 breken er even tussenuit voor een interview.

Kimberley Snijders (22), voorzitter van het SER Jongerenplatform en Richard van Zwol (58), voorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 breken er even tussenuit voor een interview.
Kimberley Snijders en Richard van Zwol | Foto: Frederieke van Dongen

Waarom dit evenement?

Kimberley: “Om een verbinding tussen de jongeren en hun toekomst te leggen. Samen met de Staatscommissie hebben we een fantastische dag georganiseerd die perspectief biedt op wat er anders geregeld moet worden om tot een mooie toekomst te komen. We zijn met zo’n honderd jongeren die allemaal constructief meedenken.”

Richard: “Dit evenement is cruciaal voor onze commissie. We zijn halverwege het adviesproces aan het kabinet en nemen de resultaten van vandaag zorgvuldig op in het eindadvies. We bestuderen de uitdagingen voor de toekomst. We gaan nu de volgende fase in door de overheid handvatten te bieden voor toekomstbeleid. Zo kunnen we uitdagingen en problemen van morgen aanpakken en oplossen. Daar helpt deze dag enorm bij.”

Wat is de meest opmerkelijke uitkomst tot nu toe?

Richard: “De sociale cohesie en het besef dat jongeren de komende 25 jaar klimaatveranderingen ondervinden. Bill Clinton zei eens “It’s the economy, stupid”. Voor ons zou ik nu zeggen: “It’s the climate transition, stupid.” We kunnen natuurlijk prachtige plannen hebben, maar die zijn alleen mogelijk op een leefbare aarde. Deze jongeren hebben respect voor elkaar, ondanks hun verschillen, en realiseren zich dat zij in de toekomst de personen van veertig en vijftig jaar oud zijn. Ze begrijpen dat ze dit samen moeten doen.”

Herken je dat, Kimberley?

“Ja, zeer. Ik ben soms bang dat iedereen in een eigen hoekje wegtrekt en dat er geen verbinding meer is. Maar die is er wel. We zitten hier met jonge werkgevers en werknemers, studenten, maar ook jongeren zonder ervaring in dit soort bijeenkomsten. We willen elkaars meningen horen, zonder dat er ruzie ontstaat. En dat lukt heel goed. Het gaat inderdaad veel over klimaatverandering en ik denk dat 99 procent van de jongeren dit ook als grote uitdaging ziet, maar het gaat ook over de arbeidsmarkt, de zorg – ook voor ouderen – en wonen. De ouderenzorg bijvoorbeeld moet wel betaalbaar blijven. Zeker met de vergrijzing. “Het gaat wel over mijn opa”, hoorde ik. “Het is niet alsof ik niet voor de oude dag van mijn opa wil betalen, maar ik moet het wel kunnen betalen.”.”

Richard: “Het gaat niet om een keuze tussen het een of het ander. Wonen, zorg, werk en klimaat hangt natuurlijk met elkaar samen. Dat komt vandaag sterk naar voren en is iets wat me bijblijft. Bovendien waardeer ik het feit dat ze vrijuit spreken, zonder zichzelf te beperken.”

Hoe nu verder?

‘Dit is geen punt, zelfs geen puntkomma’

Richard: “Dit is geen punt, zelfs geen puntkomma. Dit stopt niet vandaag. Want hoewel we vergaderen met de commissie, werkbezoeken afleggen in het land en spreken met experts en planbureaus is dit onze grootste en misschien wel waardevolste bijeenkomst tot nu toe. We blijven dan ook met jongeren in gesprek want hun inbreng is essentieel voor het advies dat we uiteindelijk zullen geven.”

‘Mijn generatie is misschien wat te veel met problemen bezig’

Kimberley: “Mijn generatie is misschien wat te veel met problemen en negatieve dingen bezig. Mijn instinct is soms om vooral het enge te zien. Vandaag niet. Alles wat we hoorden, was positief en oplossingsgericht. Mensen willen de regie nemen over hun toekomst. Dat is een omslag die ik niet alleen deze dag hoop te zien, maar ook de dagen daarna. Uitdagingen gericht op het mooie en hoopvolle. En dan mag het soms best zware discussies zijn, daar houd ik wel van. Ik leer van mooie gesprekken.”


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
SER Jongerenplatform © Dirk Hol