Zicht op

Peperproductie hoger én duurzamer dankzij data uit satellieten

Peper verbouwen met hulp van gegevens uit satellieten en mobiele technologie. In Indonesië gebeurt het, via het SpiceUp-project, een initiatief van onder andere het Rotterdamse bedrijf Verstegen Spices & Sauces. Dankzij deze digitalisering kunnen de peperboeren duurzaam ondernemen en hun opbrengst verhogen.

Tekst: Beatrice Keunen

Aan het woord

Evert Jan Verschuren
Evert-Jan Verschuren, Projectleider SpiceUp-project vanuit Indonesië

Wanneer moeten peperstruiken water krijgen? Is het nodig om kunstmest of pesticiden te gebruiken, of juist niet? Belangrijke vragen voor boeren die de peperkorrels kweken die wij hier als potje peper in de supermarkt kopen. Een groep peperboeren in Indonesië heeft hierbij nu hulp van de SpiceUp-app. Deze app geeft hun gegevens die per satelliet zijn verkregen. Zogeheten geodata die op basis van klimaatvoorspellingen en weersgeschiedenis droogte of overstromingen kunnen voorzien. Beide hebben hun uitwerking op de bodemkwaliteit en veroorzaken plagen en ziekten. De peperboer kan uit de data afleiden of de bodem op dat moment extra voeding of irrigatie nodig heeft. Zo kunnen ze water en biologische compost inzetten, werken ze aan een beter klimaat én verhogen ze de peperopbrengst.

Peperproductie
Foto SpiceUp-Project

Inzakken peperprijs

De SpiceUp-app is ontwikkeld in het SpiceUp-project, waarvan Evert-Jan Verschuren van Verstegen Spices & Sauces projectleider is, en dat zich richt op de 100.000 peperboeren in Indonesië. In het project, gestart in 2018, werken zeven organisaties samen vanuit Nederland en Indonesië. Financier is het Netherlands Space Office (NSO), dat satellietdata inzet voor de landbouw en het watermanagement.

“Door SpiceUp kan de peperproductie in Indonesië verduurzamen”, zegt Ver schuren. “Ook is de productiecapaciteit de afgelopen drie jaar vergroot en daarmee ook het inkomen per peperboer. Hard nodig gezien het in 2018 inzakken van de peperprijs op de wereldmarkt, en daarmee de productie van peper. Veel boeren stapten om die lagere prijs namelijk over naar winstgevender gewassen of naar de tinmijnen. Via ons project maken we de peperproductie weer aantrekkelijker.”

Verschuren noemt het project een win-winsituatie. Ten eerste is er winst voor de peperboeren, omdat deze vorm van digitalisering hun economische en daarmee sociale omstandigheden verbetert. Omdat de kiloprijs op de wereldmarkt toeneemt, stijgt hun inkomen en kunnen ze microkredieten aanvragen, en bij winst kunnen de ondernemingen verder uitbreiden. In de tweede plaats betekent het project winst voor Verstegen, omdat de leveringsketen verduurzaamt.

“Tot nog toe – en ik ben trots op dit resultaat – hebben we aan zevenduizend peperboeren een offline training gegeven”, vervolgt Verschuren. “Deze boeren moeten nu als een olievlek de voordelen verspreiden. Rond de vijfduizend apps zijn inmiddels gedownload en 1500 worden er actief gebruikt. Dat is geen gering aantal, ook al zijn er veel meer boeren. We zetten in op kwaliteit, niet op kwantiteit. We focussen liever op één boer, zodat die de nieuwe kennis begrijpt, dan dat we hele groepen boeren benaderen.”

Drones

In het verleden gingen veldmedewerkers bij de boeren langs. Nu verleent Verstegen service via app-contact om boeren te begeleiden en te monitoren. En dat laatste moet straks ook gebeuren met drones. “Voor traditionele boeren is de digitalisering een complex fenomeen”, onderkent Verschuren. “Het gaat ze te snel, er zijn te veel buttons en functies. ‘Versimpelen’ is in ons project dan ook het meest gebruikte woord. De praktijk wijst heel anders uit dan jij het aan de tekentafel bedenkt. Iemand in de familie van de boer heeft wel een smartphone, maar gebruikt deze voor social media. Nu moet die voor het ondernemen worden gebruikt. Dat is lastig, dat kost tijd.”

“Onze ambitie is dat SpiceUp binnen vijf jaar financieel onafhankelijk is; we gaan hiervoor een social enterprise opzetten. Pas als dat gelukt is, zullen we spreken van een succes.” Verstegen wil dat realiseren door enkel peper in te kopen bij de boeren die de app gebruiken en door trainingen te verzorgen die regelen dat de groep boeren zich uitbreidt. “Er zijn hierbij tussenoplossingen: inkopers die inloggen op het account van de boer en dan de zaken regelen. We zien dat goede voorbeelden werken: als boeren de app begrijpen en het werken ermee loont – en dat is nu het geval want de kiloprijs ligt alweer hoger – dan nemen collega-boeren die app over. Spread the word, download de SpiceUp-app! Daarvan zijn we afhankelijk.”


Dit artikel verscheen ook in het papieren themanummer van SERmagazine over digitale zaken.

Ook gratis abonnee worden?


IMVO

Convenant Voedingsmiddelen

Verstegen Spices & Sauces is lid van de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV), die het convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) van de Voedingsmiddelensector heeft ondertekend. Het convenant richt zich op de verduurzaming van productieketens voor voedingsmiddelen, om daarmee de risico’s op schendingen van mensenrechten en milieuschade te beperken. De SER brengt partijen voor de convenanten bij elkaar en helpt afspraken concreet te maken. Het SpiceUp-project van Verstegen past binnen dit IMVO-convenant door de klimaatvriendelijker productie van peper en het verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden van de betrokken peperboeren.

Zicht op... magazine SER
Werken in natuursteen