Publicatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Werk

In deze handreiking wordt beschreven hoe branches maatregelen kunnen nemen rond de zwangerschap van werknemers.
Zwangerschap en werk komen in alle sectoren en branches voor. Welke bescherming zwangere werknemers op hun werkplek moeten krijgen is afhankelijk van het soort werk. Dit kan gaan om blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, werkstress of om nachtarbeid.

Handreiking en arbocatalogus

In deze handreiking wordt beschreven hoe branches en sectoren maatregelen kunnen nemen rond de zwangerschap van hun werknemers. U kunt de teksten uit deze handreiking overnemen in uw arbocatalogus en zo nodig toespitsen op uw branche. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde risico’s wel of niet opnemen. Ook kunt u met branchespecifieke voorbeelden de tekst concreter maken.

Modules

Naast de algemene aanpak tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zijn er ook 5 specifieke modules uitgewerkt t.w.:

  • Lichamelijk zwaar werk;
  • Blootstelling aan gevaarlijkes stoffen;
  • Blootstelling aan biologische agentia (infectierisico’s);
  • Werkstress, door agressie & geweld en werkdruk;
  • Ploegendienst en nachtarbeid.

Deze handreiking is in opdracht van de Stichting van de Arbeid ontwikkeld en geüpdatet door de SER.Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.