SER-advies

Strategische agenda hoger onderwijs

De SER is voornemens om begin 2020 te komen met een eigen strategische visie op het hoger onderwijs.

In zijn brief schetst de SER vanuit sociaal economische perspectief de thema’s die aan de orde zouden moeten komen in de strategische agenda. Daarbij wordt ook verwezen naar eerdere adviezen van de SER.