Publicatie

Nieuw Charterdocument Gendergelijkheid

Op donderdag 10 februari presenteerde SER Diversiteit in Bedrijf tijdens de Charterbijeenkomst bij mediabedrijf NEP Nederland het nieuwe Charterdocument Gendergelijkheid – Naar een gelijkwaardige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

gendergelijkheid charterdocument voorkant

 

Werk aan de winkel

Gelijke kansen en behandeling op de arbeidsmarkt, evenredige vertegenwoordiging op alle niveaus en een inclusieve bedrijfscultuur voor vrouwen is een van de doelen van SER Diversiteit in Bedrijf. De laatste decennia zijn daarin grote stappen gezet. Vrouwen zijn meer en langer gaan werken en ook economisch zelfstandiger geworden. Niettemin blijft er veel te wensen over en is er veel werk aan de winkel, want de kansen op de arbeidsmarkt zijn nog ongelijk verdeeld.

Vragen en antwoorden

In het Charterdocument ‘Gendergelijkheid. Naar een gelijkwaardige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt’ gaan we in op de vraag: wat zijn belemmeringen voor meer gendergelijkheid in arbeidsorganisaties en wat is nodig om die te overwinnen?
Het Charterdocument beantwoordt die vraag langs verschillende lijnen. Aan de orde komen:

  • de meerwaarde van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van gelijke behandeling en zakelijk belang;
  • de kenmerken van de arbeidsmarktpositie van vrouwen;
  • structurele en culturele belemmeringen voor het realiseren van meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en binnen arbeidsorganisaties;
  • oplossingen en aanbevelingen voor interventies op verschillende niveaus;
  • de rol van ondernemingsraad en van medewerkersnetwerken binnen bedrijven.

Bij alle thema’s zijn praktijkvoorbeelden beschreven van succesvolle interventies. Deze voorbeelden komen van bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit hebben ondertekend.

De bijlagen geven een overzicht van organisaties die zich inzetten voor meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, van vrouwennetwerken in bedrijven die zijn aangesloten bij het Charter Diversiteit en beknopte juridische informatie.

Download het Charterdocument

Charterdocumenten

Charterdocumenten (voorheen Kennisdocumenten) zijn publicaties van SER Diversiteit in Bedrijf over verschillende thema’s rond diversiteit en inclusie. De documenten zijn informerend, praktisch en geven organisaties handvatten voor hun diversiteits- en inclusiebeleid. Ter inspiratie zijn daarin praktische voorbeelden opgenomen uit de dagelijkse praktijk van Charterondertekenaars.
Kijk op het Kennisplatform voor meer documenten.