Publicatie

Pensioen voor werknemers in zes stappen: een stappenplan voor werkgevers

Aanvullend pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Het is niet alleen inkomen voor later, maar voorkomt ook een armoedeval bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Een pensioenregeling helpt werknemers om dit inkomen te regelen, maakt een organisatie aantrekkelijk voor nieuwe werknemers en versterkt de binding met de bestaande werknemers.

Toch mist ongeveer 10 procent van de werknemers nog een aanvullende pensioenregeling. Ben je werkgever en wil je daar verandering in brengen? In dit stappenplan voor werkgevers lees je hoe je jouw werknemers een pensioenregeling kunt aanbieden. Iedere stap wordt duidelijk omschreven en toegelicht.

Zes stappen, zes concrete handvatten. In het kort:

  1. Check eerst of jouw organisatie onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt. Of onder een cao die voorschrijft dat personeel moet deelnemen aan een pensioenregeling. Is er geen verplichting? Dan mag je jouw werknemers een individuele pensioenvoorziening aanbieden.
  2. Pensioen is een ingewikkeld onderwerp; er gelden allerlei wetten en regels. Het is dus verstandig om contact op te nemen met een pensioenadviseur. Die kan je helpen bij het ontwerpen van een pensioenregeling die past bij de organisatie en de wensen van de werknemers.
  3. Pensioen kost geld en er moeten keuzes worden gemaakt. Inventariseer van tevoren hoeveel financiële ruimte er is, wat de wensen van de werknemers zijn, hoeveel inspraak zij krijgen en of de ondernemingsraad of vakbonden erbij betrokken zijn.
  4. Bepaal samen met de pensioenadviseur en in overleg met de werknemers hoe de pensioenregeling eruit komt te zien. Dan gaat het om zaken als de hoogte van de premie, de vrije beslisruimte voor werknemers en de dekking voor een nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen.
  5. Kies een passende pensioenuitvoerder: pensioenfonds of verzekeraar, premiepensioeninstelling of algemeen pensioenfonds.
  6. Heb je een uitvoeringsovereenkomst gesloten met een pensioenuitvoerder en een pensioenovereenkomst met de werknemers? Dan is het zaak de werknemers aan te melden bij de uitvoerder, hen goed te informeren over de inhoud van de pensioenregeling en de administratie en arbeidsovereenkomsten aan te passen.