drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Nic van Holstein is voorzitter van de VCP. Hij zit in de raad sinds september 2015.

Nic van Holstein is werknemerslid namens de VCP.

Lid van SER Commissies

Plaatsvervangend lid van SER Commissie

Functie

  • Voorzitter van de VCP

Nevenfuncties

  • Lid bestuur Stichting van de Arbeid
  • Lid van de Werkkamer (VNG/StvdA)
  • Lid convenantpartnersoverleg EVC
  • Lid van de Bankraad (De Nederlandsche Bank)
drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein © Christiaan Krouwels