SER-advies

Volatiliteit Nederlandse economie nader bezien

In deze verkenning onderzoekt de SER-commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) in hoeverre Nederland de eerder gesignaleerde volatiliteitsrisico’s beter in de hand heeft. Een eenduidig antwoord valt echter niet te geven. Het onderzoek levert een wisselend beeld op en er is een grote behoefte aan vervolgonderzoek.

Nieuwe risico’s voor stabiliteit Nederlandse economie

De verkenning ‘Volatiliteit van de Nederlandse economie nader bezien’ is een vervolg op de verkenning die in 2013 door de SER werd gedaan naar aanleiding van de vraag waarom de groei van de Nederlandse economie achterbleef bij die van de ons omringende landen. Toen werd geconcludeerd dat de Nederlandse economie last heeft van relatief hoge pieken en dalen. Dat de vorige recessie zo lang duurde, kwam mede doordat in Nederland het bankwezen, de woningmarkt, de pensioensector en de financiering van het midden- en kleinbedrijf (mkb) tegelijkertijd onder druk kwamen te staan.