Publicatie

Nieuwe SER-publicatie helpt or’s bij vinden van jonge collega’s

De SER publicatie ‘Or zoekt jonge collega’s’ helpt or’s op weg bij het betrekken van jongeren bij medezeggenschap.

In veel or’s zijn jongeren nog niet goed vertegenwoordigd terwijl ondernemingsraden vaak wel op zoek zijn naar jongere collega’s. DE SER ontwikkelde daarom samen met jongeren een nieuwe publicatie met praktische adviezen waar elke organisatie zijn voordeel mee kan doen.

De publicatie gaat in op de belevingswereld van jongeren, hoe je jongeren enthousiast krijgt, or-vaardigheden en veranderingen voor effectief contact met jongeren en over een kick-off met jongeren. Jongeren hebben een frisse blik en geven graag hun input. Ze bieden een or ook een inkijkje in onderwerpen die voor alle collega’s van belang zijn. Ze verschillen vaak in leeftijd van het gemiddelde or-lid en zitten ook in een andere levensfase. Daardoor kijken ze anders naar hun werk. Een or die jongeren wil bereiken en betrekken houdt hier rekening mee.

Enkele jongeren die meewerkten aan de publicatie geven hun visie in een korte video: