Publicatie

Effecten van technologisering op de arbeidsmarkt

Wat zijn de effecten van nieuwe technologieën op ons werk? Verdwijnen onze banen en worden we vervangen door AI-technieken? Of gaat vooral de aard van ons werk ingrijpend veranderen? Een nieuw kennisdocument van de SER brengt het laatste onderzoek op dit gebied in kaart.
In het verkennend advies Mens en Technologie (2016) signaleerde de SER dat productieprocessen en organisatievormen veranderen door de opkomst van nieuwe technologieën. In vervolg op dit advies monitort de SER actuele ontwikkelingen rond dit thema. Dit resulteerde in het kennisdocument Effecten van technologisering op de arbeidsmarkt. Een selectie van recente studies en onderzoeken wordt in de notitie geanalyseerd, waaronder een aantal empirische studies.