Publicatie

Belangrijke rol ondernemingsraad bij energietransitie

De vernieuwde SER handreiking ‘Rol ondernemingsraad bij energietransitie door het klimaatakkoord’ gaat in op de gevolgen van de energietransitie voor organisaties en de mensen die er werken en op de rol van de or.

De handreiking maakt duidelijk wat energietransitie inhoudt en hoe de or daar op kan inspelen. De or krijgt informatie en tips over onder meer de gevolgen voor het gebouw, wagenpark en productieproces, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden.

De SER stelt verder dat het belangrijk is om alle organisatieveranderingen door de energietransitie op tijd te signaleren en daar samen met de bestuurder mee aan de slag te gaan. Zo komen ook de sociale gevolgen tijdig in beeld.

Or’s kunnen ook hun voordeel doen met de SER publicatie ‘Technologische ontwikkelingen en rol ondernemingsraad’.