Publicatie

‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’

De SER-handreiking ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’ is speciaal opgesteld voor bestuurders. Deze uitgave geeft informatie en tips over het onderling contact en wederzijds vertrouwen in de ‘driehoek’ binnen de onderneming. De driehoek staat voor: de raad van bestuur (rvb), de raad van commissarissen (rvc) en de ondernemingsraad (or). Een goede samenwerking in de driehoek levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie.

Bekijk de publicatie

De or kan een bestuurder namelijk voorzien van interessante extra informatie. Or-leden staan direct in contact met collega’s, weten wat er speelt en welke ideeën medewerkers hebben. Dit biedt kansen voor de hele organisatie.

Uitwisseling tussen toezichthouder en or

Toezichthouder en or kunnen voor elkaar ook een interessante bron van informatie en expertise zijn, waardoor ze hun taken nog beter kunnen uitoefenen. Via de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de or immers ook een soort toezichthoudende rol.

Actieve rol bestuurder

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) stimuleert hiermee dat bestuurders actief invloed uitoefenen op de samenwerking in de driehoek en zo ook waardevolle en constructieve tegenspraak creëren.