SER-advies

Advies Regionaal samenwerken: leren van praktijken

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen.

Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren. Dit constateert de SER in zijn advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. Met het advies wil de SER de samenwerking in de regio verder brengen. De vele praktijkvoorbeelden helpen partijen te leren van elkaar.

Met het advies Regionaal samenwerken: leren van praktijken, richt de SER zich nadrukkelijk op overheden en stakeholders in de regio’s van ons land. Dit is een vervolgadvies op het eerder uitgebrachte advies SER-agenda voor de stad.