Publicatie

Handreiking SER voor kleine werkgevers: Praat met uw medewerkers over hun pensioen

Heeft u een bedrijf en hebt u minder dan 50 medewerkers in dienst? Waarschijnlijk bent u leidinggevende én eigenaar van de onderneming.

U regelt zelf de personeelszaken of heeft iemand hiervoor aangesteld. Tot de taken behoort ook het pensioen voor uw werknemers. Als ondernemer hebt u een zorgplicht naar uw personeel als het gaat om pensioen.

Maar wanneer moet u over pensioen praten en met wie van het personeel?

De SER heeft een handreiking voor u gemaakt die uitlegt welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie.

Omslag Handreiking medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen