SER-advies

Overleg met en consultatie van sociale partners in de publieke sector

Hoe kunnen de sociale partners in de publieke sector (de werkgevers en vakcentrales in onderwijs en overheid) beter worden betrokken bij wetgeving en beleid, en bij het overleg met sociale partners in de marktsector?