Publicatie

Rol ondernemingsraad bij technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen brengen grote veranderingen voor organisaties met zich mee en dat heeft weer gevolgen voor de mensen die er werken. De ondernemingsraad (OR) kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Het is daarom goed dat de OR zich meer bewust is van de effecten van technologische ontwikkelingen en weet waar hij alert op moet zijn. De SER heeft hiertoe deze handreiking uitgebracht met informatie en tips.

 

Or's kunnen ook hun voordeel doen met de SER publicatie 'Rol ondernemingsraad bij energietransitie door het klimaatakkoord'.