Publicatie

Handreiking overleg or en bestuurder over de gevolgen van COVID-19. Wat mag, moet en kan?

Vanaf het voorjaar 2020 is Nederland in de ban van COVID-19. Deels zagen ondernemingen hun omzet in het niet verdwijnen. Er waren ook ondernemingen die innovatief, creatief of op volle kracht aan de slag moesten en ook gingen.

Er gelden nog altijd beperkende maatregelen en de onzekerheid blijft groot. Het betekent dat er veel op het bord ligt van de ondernemingsraad (or) en de bestuurder. Bestuur, werknemers en or hebben nu een gemeenschappelijk belang: deze crisis zo goed mogelijk doorstaan.

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat in deze handreiking in op de rol van het overleg tussen or en bestuurder in deze crisistijd. Het gaat daarbij niet uitsluitend over het overleg tussen or en bestuurder, maar ook over het contact van de or met vakbonden en collega’s. Dit alles onder het motto: Wat mag, moet, kan én wat niet? De handreiking is bedoeld voor zowel or’s als bestuurders.
De CBM zal de handreiking de komende periode, indien nodig, aanpassen aan de actualiteit.

Handreiking Wat mag, moet en kan?
Medezeggenschap
Handreiking overleg or en bestuurder over de gevolgen van COVID-19 Wat mag, moet en kan? © Shutterstock