SER-advies

Obstakels deelname ondernemingsraden: Termijnen en andere belemmeringen

De SER constateert dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) veel mogelijkheden biedt om flexwerkers te betrekken bij medezeggenschap en hun belangen te behartigen. De SER beveelt aan om deze mogelijkheden beter te benutten.

Zo is in de WOR vastgelegd dat een or bestaat uit ‘in de onderneming werkzame personen’. Ondernemer en or kunnen gezamenlijk de groep van in de onderneming ‘werkzame personen’ verder uitbreiden door gebruik te maken van artikel 6 lid 4 WOR. De enige voorwaarde hierbij is dat dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR in de onderneming.