SER-advies

Verkorting termijnen actief en passief kiesrecht leden ondernemingsraad

De SER vindt dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te lang zijn. Zij adviseert deze termijnen te verkorten en geeft in overweging om dezelfde termijnen te laten gelden voor actief en passief kiesrecht.