Jaarverslag

SER Jaarverslag 2020

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert ieder jaar voor 1 april zijn jaarverslag met een overzicht van zijn activiteiten in het vorige kalenderjaar. Benieuwd naar wat de SER in 2020 heeft bereikt?

Bekijk ons jaarverslag over het jaar 2020

Video SER-voorzitter Mariëtte Hamer

"2020 was natuurlijk een heel bijzonder jaar. Want opeens hadden we te maken met corona en viel alles stil. Al snel nam de SER het initiatief voor de Denktank Coronacrisis. Deze denktank nam een adviesrol over de sociaal-economische aspecten van de pandemie en stelde adviezen en kennisdocumenten op. De SER deed ook aanbevelingen over de zorg, besteedde veel aandacht aan diversiteit en wees op het verder toegenomen belang van Leven Lang Ontwikkelen," aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer in de video.

SER-adviezen

In 2020 bracht de SER verschillende adviezen uit. Belangrijk was de verkenning over de toekomst van de zorg die veel aandacht kreeg. Daarnaast waren er adviezen over onder meer biomassa, biomonitoring en sensoring, de platformeconomie en private scholingsmiddelen. Het complete overzicht is te vinden in het jaarverslag.

Internationaal MVO-convenanten

Op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Internationaal MVO) ondersteunt de SER de totstandkoming en uitvoering van sectorconvenanten. In 2020 werkten partijen uit negen sectoren samen in convenanten, waarvan de SER er zeven ondersteunt in de implementatie. Er lopen voorbereidingen voor de start van twee nieuwe convenanten.

Klimaatakkoord

De uitvoering van het Klimaatakkoord kwam in 2020 goed op gang. De SER faciliteert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.