Publicatie

Actieve rol pensioenadviseurs vereist bij betrekken medezeggenschap

Voor pensioenadviseurs ligt er een taak om hun klanten te informeren over de wettelijke voorschriften ten aanzien van medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Ook is het zaak hen op weg te helpen zodat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Sinds 2019 hebben medezeggenschapsorganen in ondernemingen tot vijftig werknemers namelijk uitgebreidere rechten gekregen ten aanzien van de pensioenregeling.

Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en het betrekken van medewerkers hierbij is essentieel. Dat is niet alleen zo wanneer er al een regeling is, maar ook wanneer deze gewijzigd, beëindigd of opnieuw afgesloten moet worden. De SER biedt pensioenadviseurs daarom een handreiking over de betrokkenheid van medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Belang van pensioenopbouw

Toch zijn er veel ondernemingen waar (nog) geen pensioenregeling is. De Stichting van de Arbeid benadrukt het belang van pensioenopbouw. Ook voor jongere werknemers omdat het moeilijk is om gemiste opbouw in te halen. Een werknemer die pas op zijn 35e begint met opbouwen van pensioenopbouw heeft bij pensionering al gauw 20% tot 25% minder pensioen opgebouwd dan wanneer hij op 25-jarige leeftijd zou zijn gestart. In het nieuwe pensioencontract kan dat verschil oplopen tot al gauw 30 tot 35% van het te bereiken pensioen omdat een jongere dan in het begin meer opbouwt.