Publicatie

Doorlopende afspraken Energieakkoord gaan op in Klimaatakkoord

De afspraken uit het Energieakkoord, die doorlopen tot 2023, gaan op in het Klimaatakkoord. Dat gaat onder andere over de verduurzaming van de energieopwekking en inspanningen voor extra energiebesparing.

Dit staat in de brief die Ed Nijpels als voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, heeft gestuurd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Nu het Klimaatakkoord aan de uitvoering is begonnen, kunnen de doorlopende afspraken integraal worden opgenomen. “De partijen in de Borgingscommissie zijn vastberaden alles op alles te zetten ook de resterende doelen te realiseren in de periode 2020-2023”, schrijft Nijpels.

Borgingscommissie stopt

Met de integratie in het Klimaatakkoord is de continuïteit voldoende geborgd. Daarom beëindigt de Borgingscommissie Energieakkoord op 1 januari 2020 haar werk. De afspraken die een plek krijgen in het Klimaatakkoord staan in een bijlage opgesomd.