Publicatie

Effecten coronacrisis op energietransitie

De SER wil graag dat de 2030-doelen van het Klimaatakkoord worden gerealiseerd. De Raad heeft kennis genomen van de ambitie van het kabinet om ondanks de coronacrisis deze klimaatdoelen onverminderd na te blijven streven. Tegen deze achtergrond concentreert dit position paper zich op de gevolgen van de coronacrisis voor werkgelegenheid en scholing. De SER doet 6 aanbevelingen:
  • Investeer in behoud van (technisch) personeel en belangrijke infrastructuur.
  • Verminder kwetsbaarheden in internationale waardeketens.
  • Stimuleer behoud en instroom ban technisch personeel in de energietransitie.
  • Stimuleer een leven lang ontwikkelen.
  • Zet in op leren vermogen en innovatie.
  • Ontwikkel betere en uniforme arbeidsmarktinformatie.

Download hier de positionpaper ‘Effecten coronacrisis op energietransitie’