Publicatie

Hoe digitaal fit is jouw organisatie?

Bekijk deze tool met 7 vragen voor de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en bestuurder.

Digitalisering brengt veranderingen met zich mee in organisaties. Het is van belang dat de ondernemingsraad (or)/ personeelsvertegenwoordiging (pvt) en de bestuurder met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp.

De tool ‘Hoe digitaal fit is jouw organisatie?’ is bedoeld om jou als lid van de or, lid van de pvt of bestuurder bewust te maken van de effecten van digitalisering op de organisatie en de mensen die er werken. Door het invullen van de vragenlijst krijg je ook meer inzicht in het thema digitalisering.

Download de tool

Hoe in te vullen?

De bestuurder dient de vragenlijst met de or/pvt gezamenlijk in te vullen. We raden je aan ook collega’s die digitalisering interessant vinden of IT-kennis hebben, voor dit gesprek uit te nodigen. Maak een afspraak om de vragenlijst in te vullen. De eerste meting dient als nulmeting. Maak bij het invullen gebruik van de tips in het document. Selecteer daarna samen drie punten waar je concreet mee aan de slag wil gaan. Evalueer vervolgens geregeld (in ieder geval één keer per jaar) hoe het met de digitalisering in de onderneming gaat en vul de vragenlijst desgewenst opnieuw in. Dit kan je bijvoorbeeld doen tijdens het artikel 24-overleg.

Let op

Er zijn geen foute of goede antwoorden. Iedere organisatie is anders. Het kan voorkomen dat er binnen een organisatie meerdere antwoorden mogelijk zijn.