SER-advies

SER wil structureel coronaplan om nieuwe lockdowns te voorkomen

Kom met een breed coronaplan voor de korte én de langere termijn. Een plan waarmee voorkomen wordt dat de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven in de toekomst opnieuw in lockdown moeten. Dat adviseert de SER het ministerie van SZW met klem. Een structureel en helder plan stelt Nederland in staat om beter om te kunnen gaan met het coronavirus, ook bij de opkomst van nieuwe varianten.

De SER komt met dit antwoord op de vraag van het ministerie aan de SER om een advies over coronatoegangsbewijzen op de werkplek. “Er is behoefte aan een plan dat de samenleving in staat stelt om beter vooruit te kunnen kijken en snel te kunnen handelen als dat nodig is, op basis van voorspelbaarheid en een heldere strategie. Een plan dat perspectief en vertrouwen biedt, ondanks de onvoorspelbaarheid van het virus. Alleen op deze manier zijn we in staat om zowel gezondheidsrisico’s en sociaaleconomische schade ook in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.” Bij de ontwikkeling van het plan zal bovendien samenwerking op verschillende niveaus nodig zijn, zodat het plan draagvlak heeft en uitvoerbaar is.