Publicatie

Verantwoorde IT-systemen: wat is er voor nodig?

Hoe kunnen IT-systemen zo gebouwd worden dat ze verantwoord zijn en van waarde in de maatschappij? In haar boek “System Error, Please Restart – Hoe we verantwoorde IT-systemen kunnen bouwen” gaat Nanda Piersma er op in. Piersma is lector Responsible IT aan de Hogeschool van Amsterdam en kroonlid van de SER.

Op 6 december 2022 hield Piersma haar lectorale rede. In haar boek belicht zij de ontwikkelingen van digitalisering en ICT-technieken in de context waarin een IT-ontwerper functioneert. Hierin concludeert Piersma dat onze IT-systemen bestaan uit een complex geheel van op elkaar gebouwde technieken, IT-structuren en functionaliteit. De (door)ontwikkeling van die systemen moet op zo’n manier gebeuren dat het ons vertrouwen verdient.

Het boek verkent hoe we dichter bij handreikingen kunnen komen waarmee IT-ontwikkelaars verantwoorde systemen kunnen bouwen. Met als oproep om niet stil te zitten, maar aan de slag gaan. 

Lees meer

Bekijk het boek op de website van de Hogeschool van Amsterdam.