Publicatie

Werkgroep Digitale Transitie draagt bij aan monitor Europese sociale partners

In het voorjaar van 2022 heeft de werkgroep Digitale Transitie van de SER een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse monitor van de European Social Partners Framework agreement on Digitalisation.

De bijdrage van de werkgroep bestond uit een overzicht van de activiteiten van de sociale partners en de SER op het terrein van de digitale transitie. Bekijk ze in deze brief.

Downloads