Home | Publicaties | SERmagazine | 2018 | september 2018

SERmagazine nr. 9 - september 2018

7 september 2018

Culturele arbeidsmarkt
September beschouw ik als het begin van een nieuwe periode. De maand dat de scholen weer beginnen, de politiek na het zomerreces weer opstart en waarin ook het nieuwe, culturele seizoen begint. Daar wil ik even bij stilstaan, of om specifieker te zijn: bij de arbeidsmarktpositie van kunst- en cultuurwerkers.

Digitalisering samenleving
Verschillende waarden, zoals privacy en menselijke waardigheid, staan onder druk door de digitalisering van de samenleving. De SER en het Rathenau Instituut onderzochten wat nodig is voor een verantwoorde verdergaande digitalisering.

Reizigersvoorwaarden
De nieuwe reizigersvoorwaarden beschermen de rechten van reizigers beter dan ooit. Losse reisonderdelen geboekt bij dezelfde organisatie zijn voortaan beschermd als pakketreis.

Coalitieakkoorden
Als VNG-voorzitter Jan van Zanen naar de verschillende coalitieakkoorden kijkt, ziet hij grote uitdagingen die vragen om een gemeenschappelijke aanpak. Verduurzaming, een dreigende mismatch op de arbeidsmarkt en problemen op de woningmarkt, bijvoorbeeld.

WW’ers in de schoolbanken
Om instroom in de technieksector te bevorderen slaat de sector de handen ineen met het UWV. Jessica Meijer vertelt waarom zij de stap heeft gewaagd en Johan van der Kleij gaat in op de basisopleiding die het UWV mensen als Meijer biedt.

Een duurzame wijk
De Benedenbuurt in Wageningen heeft op eigen initiatief besloten gasloos te worden. Theo de Bruijn, voorzitter van de wijkcoöperatie, licht toe hoe ze te werk gaan.

Meedoen
De twintigjarige boekhouder en zanger Nino van der Stoop maakte al veel tegenslag mee in zijn leven. Hij legt uit hoe dit hem er niet van weerhield zijn dromen na te jagen.

Verder in dit nummer

Zeepkist: Ger Jaarsma (NVM), Energieneutraal koophuis 
Column: Yvonne Zonderop, Trouw
SER Kort
Als ik later groot ben

SERmagazine nr. 9 - september 2018
SERmagazine