Home | Publicaties | SERmagazine | 2018 | oktober 2018

SERmagazine nr. 10 - oktober 2018

9 oktober 2018

Beschut werk

Het gaat goed met de economie en de koopkracht zal naar verwachting toenemen. Maar er is ook een groep mensen voor wie de situatie minder rooskleurig is. Uit het SCP-rapport De Sociale Staat van Nederland blijkt zelfs dat de verschillen gróter zijn geworden tussen de mensen met wie het goed gaat en met wie het niet goed gaat.

Een belangrijke kwetsbare groep wordt gevormd door de mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een baan bij een sociale werkplek. Voor deze mensen die behoefte hebben aan goede begeleiding naar passend werk, is de kans op werk flink afgenomen, zo blijkt uit de laatste SCP-cijfers. Terwijl het bij de invoering van de Participatiewet juist de bedoeling was dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zouden komen.

De SER concludeerde in onze verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet uit 2016 al dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt. Ook stelde de SER vast dat we ten aanzien van de sociale werkplaatsen het kind niet met het badwater moeten weggooien. Nu gaat de afbouw van de sociale werkbedrijven sneller dan de opbouw van nieuwe alternatieven. Nieuw beleid heeft tijd nodig, maar we moeten natuurlijk gebruik blijven maken van kennis die er al is.

Ook voor werkgevers is ondersteuning nodig. Van hen en de overheid wordt via de ‘banenafspraak’ verwacht dat zij banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Nu is het grote probleem voor werkgevers onder meer de complexe wetgeving en uitvoering. De SER wil graag meedenken over het vraagstuk hoe de sociale werkvoorziening, sociale ondernemingen en bedrijven kunnen samenwerken om in een betere aanpak arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen en te houden. Zonder de juiste ondersteuning valt een zeer kwetsbare groep buiten de boot. Ik zei het toen al en zeg het nu opnieuw: We moeten alles op alles zetten om de achterstand in te halen.

Mariëtte Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad


De platformeconomie

Platformwerk verlaagt de drempel tot de arbeidsmarkt, aldus SEO-directeur Bas ter Weel. ‘Maar er is ook een keerzijde. Want hoe zit het met de juridische status van de werkers, de verhouding tot wet- en regelgeving en de sociale bescherming?’


Lees het volledige SERmagazine van oktober 2018

SERmagazine nr. 10 - oktober 2018
SERmagazine